loading...

förverkliga dina idéer med oss

nyheter

Johan Backman Operativ Chef

1:a Februari tillträdde Johan Backman som operativ chef.
Johan kommer ansvara för peronal och all drift inom företaget.
Steget känns helt naturligt då vi är i en expansiv fas, säger ägarna Thomas och Andreas. Vi behöver jobba mer företagsstrategiskt för att uppfylla både kunder och medarbetarnas önskemål och krav.
På det här sättet möjligör vi detta.


Boktryckaren

Totalbyggen uppför student och forskarbostäder åt Hemsö. Platsgjuten stomme och platsbygga utfackningsväggar. 
Projektet kommer svanenmärkas.Vi på Totalbyggen i Västerås AB

ROT Hästhovsgatan

Totalbyggen rotrenoverar 32 hyresrätter samt skapar 6 vindslägenheter åt Bostjärnan.
Klart vintern -23/24.Kolmilan/Kolaren

Totalbyggen rotrenoverar 398 hyresrätter åt Mimer Västerås. 

totallyft i västerås ab

Totallyft är ett systerföretag till Totalbyggen. Företaget underlättar i produktionen med transporter, bodstädning samt byggstädning.