Totalbyggen i Västerås ab

Totalbyggen i Västerås AB grundades av Thomas Johansson i januari 2014. December 2014 expanderade företaget med Andreas Hagelin som delägare.
 Båda delägarna har tidigare erfarenheter från ett av Sveriges största börsnoterade byggföretag samt expansion av ett mindre lokalt byggföretag. Nu utvecklar Thomas och Andreas ett lokalt företag med fördelar från dessa två världar.
Totalbyggen i Västerås AB kommer i huvudsak att vara med i tidiga skeden och utveckla projekt, men vi arbetar även med upphandlingar i konkurrens.

vI BYGGER R Ä T T

Att bygga rätt kan betyda olika saker. För oss betyder att bygga rätt detta:
Resultat

  • När vi ansvarar för ett projekt, så tycker vi att grunden för ett långsiktigt och effektivt samarbete är att alla involverade parter uppnår sina produktions- och resultatmål. 

Ärligt:

  • Vi tycker att grunden för ett samarbete är ärlighet. Därför jobbar vi alltid med en helt transparent ekonomiredo-visning, d.v.s. varken några årsomsättningsrabatter från leverantörer eller under-entreprenörer. Vi jobbar helt enligt de Allmänna Bestämmelserna för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader.

Tryggt:

  • När både beställare och entreprenörer känner sig trygga redan innan projektet är igång- då känner vi att vi  bygger Tryggt! 

Totalansvar:

  • Att känna ansvar för hela projektet är en självklarhet för oss. Att bli fullt klara i tid och att lämna projektet rent och snyggt är något vi ser som en självklarhet. 

ATtraktiv arbetsgivare

Ett produktionsföretag är helt beroende av sina medarbetare. Vi jobbar därför hela tiden med att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. På så sätt tror vi att fler ska vilja jobba med oss.  I och med att all rekrytering till företaget sker genom att blivande medarbetare söker kontakt med oss, kommer vi att växa sakta men säkert.

Styrelsen, Andreas Hagelin, Angelica Johansson, Thomas Johansson