bostäder

Nyproduktion bostäder

Inom nyproduktion av bostäder har vi specialiserat oss på platsgjuten stomme. Företaget har gjort stora investeringar på egen storform. Vi äger både väggform och valvform. Med egen form får vi ökad flexibilitet gällande tider och utformning. Kan vi vara med tidigt i projekterings-fasen ökar vi möjligheterna till ett kostnadseffektivt byggande.

Platsgjuten stomme studenbostäder
Platsgjuten stomme studenbostäder
Väggform
Väggform
Brf Silvergruvan, Sala. 23 lägenheter
Brf Silvergruvan, Sala. 23 lägenheter

ROT- bostäder

För renovering av bostäder har vi utvecklat tre produktionsmetoder. Tomställda fastigheter, successions-renovering samt kvarboende. Vilken typ av metod som passar projektet är vi gärna behjälpliga med att visa för- och nackdelar för respektive metod.
I tidiga skeden kan vi även vara med och ta fram tekniska lösningar samt ekonomiska konsekvenser.

Renovering tomställda lägenheter
Renovering tomställda lägenheter
Renovering tomställda lägenheter
Renovering tomställda lägenheter

lss-bostäder / HVB-hem

Produktionen för LSS- och HVB-hem har vi utvecklat tillsammans med Västerås stad, Skinnskattebergs kommun samt Mälarvillan. Vi har erfarenhet från flera LSS-boende och HVB-hem. Produktionen gör vi på sju månader och "täthus" på en vecka vilket underlättar när det gäller byggfukt. Även installationer har vi varit med och utvecklat såsom sprinkler, utrymning, larm, styr, VS, Ventilation mm.

Produktion av LSS Skinskatteberg
Produktion av LSS Skinskatteberg
Produktion av HVB hem
Produktion av HVB hem